Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa opracowana w ramach kompanii pt. „Czyste powietrze zdrowy człowiek w 5 gminach powiatu bielskiego”, przez Fundację EKO, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

W Nowym 2018 Roku życzymy Wszystkim…bliskości natury! Załoga Fundacji EKO

Happening i wystawa w Porąbce

11 grudnia przygotowaliśmy wspólnie z uczniami klasy 6a i 6b Szkoły Podstawowej nr 1 w Porąbce-happening ekologiczny zapraszający mieszkańców gminy do odwiedzenia naszej wystawy. Nasz projekt ma odpowiadać na problemy społeczne i przyrodnicze regionu. Wysoki poziom zanieczyszczeń powietrza z indywidualnych palenisk domowych, tj. tzw. problem „niskiej emisji” , niski poziom świadomości ekologicznej mieszkańców, w tym […]

Zapraszamy serdecznie na wystawę ekologiczną do Kóz

Zapraszamy do oglądania wystawy w Kozach-w dniach 1-11.grudnia w Pałacu Czeczów. Aktywizacja społeczeństwa dla zrównoważonego rozwoju poprze program aktywnej edukacji dla dzieci i młodzieży oraz promocje właściwych postaw dla dorosłych mieszkańców w wybranych gminach…to nasz cel.

Happening w Kozach

Celem naszego projektu jest  przyczynienie się do rozwiązywania problemów wskazanych w diagnozie dokonanej na  etapie opracowywania LSR, dotyczących niskiej emisji i zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Nasz projekt był na etapie przygotowanie konsultowany z lokalną społecznością wybranych gmin dotyczyło to naszych działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz formy dotarcia do dorosłych mieszkańców gmin poprzez wystawę edukacyjno-społeczną. […]

Happening w Jaworzu

17 listopada na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzu odbył się kolorowy happening z udziałem młodszych dzieci ze szkoły poprzedzony warsztatem edukacyjnym dla klasy 5. Happening był promocją wystawy prezentowanej w terminie 20 do 30 listopada w Gminie Jaworze w Muzeum Fauny i Flory Śródlądowej Wystawa Czyste Powietrze Zdrowy Człowiek –realizowana w operacji pt. […]

Warsztaty zakończone….z powodzeniem

Udało nam się spotkać z dziećmi i młodzieżą z 5 gminnych szkół w powiecie bielskim. W Bystrej wilkowickiej edukowaliśmy 174 uczniów, w Jaworzu spotkaliśmy się z 285 uczniami i przedszkolakami, w Kozach pracowaliśmy z 331 uczniami, w Czechowicach-Dzieciach natomiast z 269 młodymi ludźmi. Warsztaty zakończyliśmy w Czańcu gmina Porąbka pracując z 390 młodymi ludźmi. Czyste […]

Edukacja w szkole w Czańcu

Celami naszej edukacji są: – prezentacja skutków zdrowotnych i środowiskowych „niskiej emisji” – promocja ekologicznych, nowoczesnych urządzeń grzewczych – promocja programów ograniczenia niskiej emisji realizowanych przez fundusze ochrony środowiska – przedstawienie tzw. „dobrych praktyk” realizowanych przez gminy i placówki oświatowe w zakresie działań edukacyjnych i informacyjnych.

14 listopada Ogólnopolski Dzień Czystego Powietrza

14 listopada – Dzień Czystego Powietrza Zanieczyszczenie powietrza jest jednym z najistotniejszych problemów w Polsce. Każdy z nas pragnie dobrego samopoczucia. Powietrze wywiera istotny wpływ na nasze zdrowie. Z każdym oddechem wciągamy do płuc pół litra powietrza. Jego czystość jest bardzo ważna…tego dnia w całym kraju odbywają się akcje ekologiczne edukacyjne i społeczne.
Fundacja EKOARKA
ul. Podgórska 17
43-384 Jaworze
NIP: 9372639370
KRS: 0000373828
Regon: 241817757
copyright © Fundacja EKOARKA 2021