Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa opracowana w ramach kompanii pt. „Czyste powietrze zdrowy człowiek w 5 gminach powiatu bielskiego”, przez Fundację EKO, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

Zapraszamy na heppening i wystawę do Starej Kablowni w Czechowicach-Dziedzicach

Fundacja Eko serdecznie zaprasza na ekologiczne wydarzenia edukacyjne, które

odbędą się na terenie  gminy Czechowice-Dziedzice:

  1. Wystawa pt. „Czyste Powietrze Zdrowy Człowiek”, od 15 do 25 stycznia 2018 r. w Centrum Handlowym

Stara Kablownia (w godzinach otwarcia).

  1. Barwny happening w dniu 15 stycznia o godz. 11.00  pod Urzędem  Miejskim na Placu Jana Pawła

Realizacja ww. wydarzeń edukacyjnych ma na celu informowanie o problemach ekologicznych i zdrowotnych związanych z niską emisją. Pokazanie jak istotne dla naszego zdrowia jest czyste powietrze, jak wiele ważnych funkcji pełni w środowisku przyrodniczym. Ponadto przedstawione zostaną programy ograniczenia niskiej emisji w naszych codziennych czynnościach.

Serdecznie wszystkich zapraszamy!

Czyste Powietrze to nasza wspólna sprawa!

Fundacja EKOARKA
ul. Podgórska 17
43-384 Jaworze
NIP: 9372639370
KRS: 0000373828
Regon: 241817757
copyright © Fundacja EKOARKA 2021