Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa opracowana w ramach kompanii pt. „Czyste powietrze zdrowy człowiek w 5 gminach powiatu bielskiego”, przez Fundację EKO, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

O nas

Fundacja Eko powstała w 2010 roku z inicjatywy działaczy ekologicznych i społecznych, posiadających duże doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych. Naszym celem jest prowadzenie szeroko zakrojonych działań o charakterze ekologicznym: edukujemy w tematach dotyczących ochrony środowiska, przygotowujemy wydawnictwa o tematyce ekologicznej, współpracujemy ze szkołami, gminami a także innymi fundacjami i stowarzyszeniami. Dużą wagę przywiązujemy również do wspierania samorządów i instytucji publicznych w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju i dobra publicznego. W 2017 roku ruszyliśmy z naszym głównym projektem: Czyste powietrze – zdrowy człowiek.

Fundacja EKOARKA
ul. Podgórska 17
43-384 Jaworze
NIP: 9372639370
KRS: 0000373828
Regon: 241817757
copyright © Fundacja EKOARKA 2021