Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa opracowana w ramach kompanii pt. „Czyste powietrze zdrowy człowiek w 5 gminach powiatu bielskiego”, przez Fundację EKO, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

Happening w Kozach

Celem naszego projektu jest  przyczynienie się do rozwiązywania problemów wskazanych w diagnozie dokonanej na  etapie opracowywania LSR, dotyczących niskiej emisji i zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Nasz projekt był na etapie przygotowanie konsultowany z lokalną społecznością wybranych gmin dotyczyło to naszych działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz formy dotarcia do dorosłych mieszkańców gmin poprzez wystawę edukacyjno-społeczną. Chcemy dotrzeć do mieszkańców gmin wiejskich jak również miejsko-wiejskich dlatego 1 grudnia zorganizowaliśmy happening z uczniami Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kozach.

Fundacja EKOARKA
ul. Podgórska 17
43-384 Jaworze
NIP: 9372639370
KRS: 0000373828
Regon: 241817757
copyright © Fundacja EKOARKA 2021