Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa opracowana w ramach kompanii pt. „Czyste powietrze zdrowy człowiek w 5 gminach powiatu bielskiego”, przez Fundację EKO, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

Zapraszamy na happening do Wilkowic

Zapraszamy serdecznie 4 stycznia do gminy Wilkowice o godzinie 10.00 rozpoczynamy warsztaty z wybrana klasą

ze Szkoły Podstawowej w Bystrej natomiast o godzinie 11.00 serdecznie zapraszamy pod Dom Kultury ul. Fałata w Wilkowicach na happening Czyste Powietrze Zdrowy Człowiek, gdzie wspólnie z dziećmi i młodzieżą będziemy informować o naszym stanie powietrza oraz zapraszać mieszkańców gminy do obejrzenia wystawy która będzie prezentowana w Domu Kultury Promyk od 4 stycznia przez 10 dni.

Celem wystawy  jest informowanie zwiedzających o problemach ekologicznych i zdrowotnych związanych z niską emisją. Na konkretnych przykładach przedstawimy jakie problemy są związane ze spalaniem w piecach domowych najgorszych gatunków węgla, mułów,  a przede wszystkim śmieci. Pokażemy jak istotne dla naszego zdrowia jest czyste powietrze. Jak wiele ważnych funkcji pełni w środowisku przyrodniczym. Przedstawimy programy ograniczenia niskiej emisji i przykładowe działania prowadzone przez gminy tzw. „dobre praktyki”, a także będziemy zachęcać do skorzystania z takich rozwiązań. Jednocześnie wystawa będzie promowała proekologiczne sposoby ogrzewania i nowoczesne rozwiązania w tym zakresie.

 

Fundacja EKOARKA
ul. Podgórska 17
43-384 Jaworze
NIP: 9372639370
KRS: 0000373828
Regon: 241817757
copyright © Fundacja EKOARKA 2021