Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa opracowana w ramach kompanii pt. „Czyste powietrze zdrowy człowiek w 5 gminach powiatu bielskiego”, przez Fundację EKO, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

Happening i wystawa w Porąbce

11 grudnia przygotowaliśmy wspólnie z uczniami klasy 6a i 6b Szkoły Podstawowej nr 1 w Porąbce-happening ekologiczny zapraszający mieszkańców gminy do odwiedzenia naszej wystawy. Nasz projekt ma odpowiadać na problemy społeczne i przyrodnicze regionu. Wysoki poziom zanieczyszczeń powietrza z indywidualnych palenisk domowych, tj. tzw. problem „niskiej emisji” , niski poziom świadomości ekologicznej mieszkańców, w tym dot. przeciwdziałaniu skutkom zmian klimatu, niedostateczny poziom wiedzy mieszkańców o dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym obszaru, to tematy które poruszamy podczas warsztatów z młodzieżą oraz podczas

prezentacji naszej wystawy.

Od 11 do 21 grudnia Wystawa Czyste Powietrze Zdrowy Człowiek do oglądania w gmachu Urzędu Gminy Porąbka. Zapraszamy.

Fundacja EKOARKA
ul. Podgórska 17
43-384 Jaworze
NIP: 9372639370
KRS: 0000373828
Regon: 241817757
copyright © Fundacja EKOARKA 2021