Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa opracowana w ramach kompanii pt. „Czyste powietrze zdrowy człowiek w 5 gminach powiatu bielskiego”, przez Fundację EKO, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

Warsztaty w Bystrej Wilkowickiej

Aktywizacja społeczeństwa dla zrównoważonego rozwoju poprze program aktywnej edukacji dla dzieci i młodzieży oraz promocje właściwych postaw dla dorosłych mieszkańców 5 wybranych gmin. Poprzez warsztaty, happeningi, wystawy chcemy wesprzeć system edukacji w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju gmin i przeciwdziałaniu niskiej emisji. 9 listopada edukowaliśmy uczniów Szkoły Podstawowej w Bystej-gmina Wilkowice. To ważne dla […]

Warsztaty ekologiczne…z czym to się je?

WARSZTATY DLA UCZNIÓW i PRZEDSZKOLAKÓW Warsztaty mają formę miasteczka ekologicznego na parkingu lub boisku pod szkołą, każda klasa przychodzi na godzinę i w ciągu tego czasu odwiedza  stanowiska z naszymi animatorami Opisy stanowisk edukacji ekologicznej: Stanowisko „Rowerowe kino” Ekspozycja składająca się z systemu 3 rowerów i namiotu, w którym znajdują się krzesełka jak w kinie. Dzieci […]

Warsztaty w Czechowicach-Dziedzicach

Nasz projekt ma odpowiadać na problemy społeczne i przyrodnicze regionu. Wysoki poziom zanieczyszczeń powietrza z indywidualnych palenisk domowych, tj. tzw. problem „niskiej emisji” , niski poziom świadomości ekologicznej mieszkańców, w tym dot. przeciwdziałaniu skutkom zmian klimatu,  niedostateczny poziom wiedzy mieszkańców o dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym obszaru. Kolejne nasze warsztaty odbyły się w Czechowicach-Dziedzicach 3 listopada […]

Plakat promujący wystawę …już gotowy!

Celem naszego projektu jest  przyczynienie się do rozwiązywania problemów wskazanych w diagnozie dokonanej na  etapie opracowywania LSR, dotyczących niskiej emisji i zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Nasz projekt był na etapie przygotowanie konsultowany z lokalną społecznością wybranych gmin dotyczyło to naszych działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz formy dotarcia do dorosłych mieszkańców gmin poprzez wystawę edukacyjno-społeczną. […]

Czyste powietrze zdrowy człowiek w Kozach

Nasz projekt jest innowacyjny. Dlatego spotkaliśmy się na wspólnych warsztatach 31 października z uczniami Szkoły Podstawowej nr 2 w Kozach. Pragniemy wdrożenie nowego na obszarze powiatu bielskiego  sposobu wykorzystania i promowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych,  i  społecznych. Projekt, który zapewnia budowanie partnerstw na rzecz współpracy zasobów lokalnych tj. organizacji pozarządowych z urzędami gmin, placówkami edukacyjnymi […]

Inaguracyjne warsztaty w Jaworzu

Fundacja Eko w ramach operacji pt. Czyste powietrze zdrowy człowiek w 5 gminach powiatu bielskiego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w  ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 zorganizowała 25 października przestrzenne warsztaty ekologiczne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 oraz młodszych dzieci z Przedszkola nr 2 w […]

Mamy pierwsze pomoce dydaktyczne w naszym projekcie

Przestrzenne EKO Memory -pomoc dydaktyczna w której kolorowe plansze prowadzą uczestników przez różnorodne zagadnienia związane z naszymi codziennymi nawykami. W grze jest 30 plansz o wymiarach 20x20cm. W EKO-Memory można grać indywidualnie lub grupowo. Pojawiający się element rywalizacji sprawia, że gra nie tylko edukuje, ale również jest bardzo emocjonująca dla uczestników. Tematyka –Codzienne czynności dla […]

Czyste powietrze to zdrowy człowiek

Jakie są skutki spalania nieodpowiedniego opału w przestarzałych piecach? Bardzo poważne – dla zdrowia, dla środowiska, dla nas i dla przyszłych pokoleń. Będziemy o tym głośno mówić w ramach projektu „Czyste powietrze – zdrowy człowiek”.
Fundacja EKOARKA
ul. Podgórska 17
43-384 Jaworze
NIP: 9372639370
KRS: 0000373828
Regon: 241817757
copyright © Fundacja EKOARKA 2021