Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa opracowana w ramach kompanii pt. „Czyste powietrze zdrowy człowiek w 5 gminach powiatu bielskiego”, przez Fundację EKO, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

Happening i wystawa w Bystrej Gmina Wilkowice

Od 4 stycznia można oglądać wystawę Czyste Powietrze Zdrowy Człowiek w GOK Promyk w Bystrej. Wystawa jest  elementem happeningu/ pochodu, który prowadziliśmy z uczniami Szkoły Podstawowej w Bystrej. Naszemu pochodowi/happeningowi towarzyszyła  swoista orkiestra recyklingowa. Dzieci grały na różnych przeszkadzajkach, bębnach zrobionych z odpadów opakowaniowych. Wcześniej cześć merytoryczna poznały na warsztacie. Zapraszamy

Fundacja EKOARKA
ul. Podgórska 17
43-384 Jaworze
NIP: 9372639370
KRS: 0000373828
Regon: 241817757
copyright © Fundacja EKOARKA 2021