Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa opracowana w ramach kompanii pt. „Czyste powietrze zdrowy człowiek w 5 gminach powiatu bielskiego”, przez Fundację EKO, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

Podsumowanie happeningów

W naszym projekcie udało nam się zrealizować zgodnie z założeniami 5 happenigów promujących wystawę w 5 gminach powiatu Bielskiego. Spotkaliśmy się z 140 uczniami Szkoły Podstawowej nr w Jaworzu, 105 uczniami Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kozach, 62 uczniami Szkoły Podstawowej nr 5 w Czechowicach-Dziedziacach, 40 Uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 w Porąbce oraz 150 uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 w Bystrej gmina Wilkowice. Każdorazowo happening poprzedzany był warsztatem merytorycznym i praktycznym.

Nasz projekt miał odpowiadać na problemy społeczne i przyrodnicze regionu. Wysoki poziom zanieczyszczeń powietrza z indywidualnych palenisk domowych, tj. tzw. problem „niskiej emisji”  oraz niski poziom świadomości ekologicznej mieszkańców próbowaliśmy zmienić prezentując w każdej z pięciu gmin wystawę ekologiczna, na która zapraszaliśmy hucznym happeningiem z dziećmi i młodzieżą z lokalnych szkól. Bardzo dziękujemy nauczycielom i uczniom za pomoc w organizacji naszych wydarzeń.

Fundacja EKOARKA
ul. Podgórska 17
43-384 Jaworze
NIP: 9372639370
KRS: 0000373828
Regon: 241817757
copyright © Fundacja EKOARKA 2021