Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa opracowana w ramach kompanii pt. „Czyste powietrze zdrowy człowiek w 5 gminach powiatu bielskiego”, przez Fundację EKO, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

Warsztaty ZIMA 2019

Zimą nasza Fundacja prowadzi szereg warsztatów w szkołach i świetlicach. Edukacja ekologiczna na wysokim poziomie zabawy i gry pozwalające poznać nasza przyrodę i wyzwalające troskę o opiekę nad Ziemią. Rozmowy o szkodliwości palenia śmieci w piecach domowych, zabawy o prawidłowej gospodarce odpadami, rozmowy o codziennych czynnościach dla przyrody. Zapraszamy chętnych

Fundacja EKOARKA
ul. Podgórska 17
43-384 Jaworze
NIP: 9372639370
KRS: 0000373828
Regon: 241817757
copyright © Fundacja EKOARKA 2021