Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa opracowana w ramach kompanii pt. „Czyste powietrze zdrowy człowiek w 5 gminach powiatu bielskiego”, przez Fundację EKO, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

Warsztaty zakończone….z powodzeniem

Udało nam się spotkać z dziećmi i młodzieżą z 5 gminnych szkół w powiecie bielskim.

W Bystrej wilkowickiej edukowaliśmy 174 uczniów, w Jaworzu spotkaliśmy się z 285 uczniami i przedszkolakami, w Kozach pracowaliśmy z 331 uczniami, w Czechowicach-Dzieciach natomiast z 269 młodymi ludźmi. Warsztaty zakończyliśmy w Czańcu gmina Porąbka pracując z 390 młodymi ludźmi. Czyste powietrze to nasza wspólna sprawa.

Dziękujemy za entuzjastyczne przyjecie naszych warsztatów uczniom, nauczycielom i Dyrekcji placówek oświatowych.

Fundacja EKOARKA
ul. Podgórska 17
43-384 Jaworze
NIP: 9372639370
KRS: 0000373828
Regon: 241817757
copyright © Fundacja EKOARKA 2021