Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa opracowana w ramach kompanii pt. „Czyste powietrze zdrowy człowiek w 5 gminach powiatu bielskiego”, przez Fundację EKO, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

Happening w Jaworzu

17 listopada na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzu odbył się kolorowy happening z udziałem młodszych dzieci ze szkoły poprzedzony warsztatem edukacyjnym dla klasy 5.

Happening był promocją wystawy prezentowanej w terminie 20 do 30 listopada w Gminie Jaworze w Muzeum Fauny i Flory Śródlądowej

Wystawa Czyste Powietrze Zdrowy Człowiek –realizowana w operacji pt. Czyste powietrze zdrowy człowiek w 5 gminach powiatu bielskiego. w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w  ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020

której celem jest informowanie zwiedzających o problemach ekologicznych i zdrowotnych związanych z niską emisją. Na konkretnych przykładach przedstawimy jakie problemy są związane ze spalaniem w piecach domowych najgorszych gatunków węgla, mułów,  a przede wszystkim śmieci. Pokażemy jak istotne dla naszego zdrowia jest czyste powietrze. Jak wiele ważnych funkcji pełni w środowisku przyrodniczym.

Serdecznie zapraszamy!

Fundacja EKOARKA
ul. Podgórska 17
43-384 Jaworze
NIP: 9372639370
KRS: 0000373828
Regon: 241817757
copyright © Fundacja EKOARKA 2021